2019 වසර ආරම්භය

2019 ජනවාරී 01 වෙනි දා .......තවත් නව වසරක් මෙසේ ආරම්භ විය....
ජාතික ගීය ගායනා කිරීම හා ඉන් අනතුරුව රණවිරුවන් ඇතුළුව දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියළු දෙනා සැමරීම සඳහා විනාඩි 02 ක නිශ්ශබ්දතාවයක් ආරක්ෂා කිරීම..........
රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව / දිවුරුම හඬ නගා කියවීම ............................
චිරාගත සම්ප්‍රධායාණුකූලව පොල්තෙල් පහණ දැල්වීම.................
ආගමික වතාවත් - පංසිල් සමාදන්වීම හා තුන් රුවනේ ආශිර්වාද ලබා ගැනීම..............................
ආගමික වතාවත් ................
ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසර සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළ සඳහා කාර්ය මංඩලයේ සෑම දෙනාගේ ම දායකත්වය අවංකව, අප්‍රමාදව හා දැඩි කැපවීමෙන් යුතුව ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව කාර්ය මංඩලය දැණුවත් කිරීම.......... 
සංජනනී ජය ලැබුවන් ඇගයීම...............
දිනයේ ආරම්භය මේ ආකාරයට සිදුවුවත් ......දහවල් කාලයේ දී දිසාපති තුමාගේ නායකත්වයෙන් සාමුහිකව ලබා ගත් ජයග්‍රහනයක් පිළිබඳ පුවත අසන්නට ලැබුණි ....................................................................

ඡයාරූප අනුග්‍රහය - ෂෙල්ටන් බණ්ඩාර, රජයේ ප්‍රවෘත්ති නිලධාරි, අනුරාධපුරය.


No comments:

Post a Comment